Mariannes sprog og tale

Alle børn har ret til et sprog

Feuerstein og kognitionsarbejde

Karlstadmodellen

Verbal dyspraksi

Lærings-situationer

Profil

Alle børn har ret til et sprog

Mit navn er Marianne Meldgård, og jeg elsker at arbejde med børn og unges sprog. Du vil opleve, at jeg arbejder hårdt og målrettet for, at du og dit barn oplever succes.

Jeg har 26 års erfaring fra specialskolen og talepædagog med praksis i eget hjem. 

Det er mit ønske, at alle børn får adgang til et sprog, da det er via sprog vi har mulighed for at være en del af verden og forandre den. Et sprog er med til at sikre medbestemmelse og indflydelse på eget liv.

Jeg arbejder altid i tæt samarbejde med dig som forældre, da det er min erfaring, at familien er de vigtigste personer for barnet i udvikling af sprog. I kender barnet og kan løfte opgaven i hverdagen.

Jeg kan ikke lave et hurtigt "fix", men sammen kan vi løfte opgaven og motiverer og hjælpe hinanden. Jeg som fagprofessionel og du som den nærmeste person for dit barn.

Det betyder konkret, at i kommer hos mig 1 gang i måneden hvor vi leger/træner med opgaverne og i får en skriftlig plan med hjem ( periodeplan) med mål, metode og materialer til låns. Ydelser

Jeg tilbyder:

Som certificeret karlstadvejleder laver jeg spændende sprogtræningsforløb, som passer det enkelte barn. I kommer som Familie og får nye planer, materialer og vejledning 1 gang hver 4-6 uge. I den mellemlæggende periode kan i henvende jer til mig, og få råd og vejledning via skybe eller mobil.

Det vil sige, at jeg laver de overordnede og faglige målbeskrivelser, materialer og sammen træner vi jeres barn. 

De sproglige udfordringer kan handle brugen af sproget i et socialt samspil. Hvordan bruger dit barnet sit sprog i det sociale samspil med andre? Lader det sig påvirke og påvirker det andre? Det er derfor vigtigt, at dit barnet får erfaring med verden og den sociale arene, for at blive dygtig til at anvende sit sprog og udvikle identitet.

Læs mere om karlstadmodellen her:karlstadmodellen

Et forløb som ovenstående er med til at komme hele vejen omkring sproget og jeg har gode erfaringer med børn helt ned til 1,5 år.

Pris: 2000 kr. plus moms i måneden.

 

Pragmatik

Jeg arbejder med børn, som har pragmatiske udfordringer. Det kan vise sig ved at:

  • Barnet udviser ekkolali.
  • Barnet foretager umotiveret emneskift.
  • Barnet vil ofte ikke svare.
  • Der mangler en råd tråd i samtalen.
  • Bryder samtaleregler - samtalestrukturen (din tur - min tur).
  • Barnet giver for lidt eller for omstændige informationer.
  • Barnets udvikling af de pragmatiske aspekter handler blandt andet om, at barnet lære at udtrykke en intention igennem sproglige handlinger.

De pragmatiske vanskeligheder har derfor stor indvirkning på barnets kommunikation til sin omverden. Det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt arbejder med disse vanskeligheder, så barnet ikke oplever at mislykkedes i sin relation med andre børn og voksne.

Fonologi

Jeg arbejder eller lad os sige leger med børn, som har svært ved at udtale lydene korrekt. Det kan evt. være at dit barn bytter om på lyde som /t/ og /d/ så sut bliver til dut. eller /k/ og /t/ så ko bliver til to. Det kan også være enkelt fonemer, som er svære at udtale. Det er min erfaring, at de børn som har udfordringer på dette felt, har stor glæde af, at få det leget ind inden udfordringerne bliver for uoverskuelige, så det hæmmer et barns udtryk. En talepædagog kan komme med nye indgange, som man som forældre naturligt ikke lige har opdaget.

Ordforråd

Benytter dit barn mere simple ord end sine jævnaldrende, og har svært ved at oprette en korret sætning? Det kan jeg hjælpe med, og det er en god ide inden skolestart. Det er vigtigt med et detaljeret ordforråd, for at blive forstået og selv give udtryk for det, som foregår i ens følelsesliv. Når vi taler om at udvide et barns orforråd handler det også om at forså ordet, dele det ind i kategorier og forstå anvendelsen af et ord.

Arbejdshukommelse/Feuerstein

Via spil, lege, blyant/papir opgaver og praktiske opgaver i omverdenen mediere jeg, og får barnet/den unge til at anvende nye strategier, så hverdagen bliver meget lettere. Det kan stamme fra lavt selvværd, adoption, indlæring eller andet, som gør den alm. hverdag udfordrende. Jeg kan være med til at facilitere nye strategier, så social omgang, indlæring, rum/retning mm. lettere med tiden.

Verbal Dyspraksi

Jeg samarbejder med Gohar omkring udredning af Verbal dyspraksi. Mit arbejde som består af læsning af barnets historie,tester, analyse af test og skriftlig rapport til Gohar koster 5000 kroner. Derudover står jeg tilrådighed til afklarende spørgsmål i forhold til den skriftlige rapport.

Undervisning af børn/unge med verbal dyspraksi

Hvis familien/netværket bor langt væk fra mig vælger man ofte med succes modellen, hvor familien/netværket står for træningen og talepædagogen har den røde tråd i træningen. Det vil sige,  at jeg laver detaljeret planer, materialer og står tilrådelighed med vejledning hele måneden. Derudover er der overlevering af planen samt træning 1 gang om måneden i 1,5 time . Denne form koster 2000 i måneden. ( plus moms)

Læs mere om verbal dyspraksi her:verbal dyspraksi

Test

Der vil være mulighed for fonologiske og sprogforståelsestest.

Sparring/vejledning til dig som forældre

Du får et rum, hvor du kan dele dine udfordringer og bekymringer. Samtidig vil du med nænsomhed få vist nye ”veje”, så du kan gå lettere fra vores samtale.

Og hvorfor nu denne vinkel?

I mit arbejde med specialelever de sidste 26 år har jeg været i kontakt med mange forskellige forældre, som giver udtryk for, at de mangler ”et sted”, ”frirum” hvor de kan få talt om alt det, som er svært og samtidig få redskaber til at se nyt på en fastløst udfordring.

Måske kan jeg hjælpe dig på vej.

Kort lektion på  60 min. 650 kr ( plus moms)
Lang lektion på 90 min. 900 kr ( plus moms)

 

Online vejledning til forældre

Denne form er for dig som bor langt fra mig, evt i udlandet. Her kan du booke en tid online med det fokus som du har brug for i forhold til dit barn. Jeg ser gerne video af dit barn 3 min. inden vejledning.

Kort lektion på  60 min. 650 kr ( plus moms)
Lang lektion på 90 min. 900 kr ( plus moms)

 

Kursus i tegn til tale 

Jeg tilbyder kursus i tegn til tale for hele barnets netværk: forældre, bedsteforældre, søskende, fagpersoner mm. 

Kurset foregår i Jelling.

Varighed 4 timer ( 2 timer x 2 dage) med ca. 14-21 dages interval.

Kursusgangene tilrettelægges helt efter jeres families behov. Fremadrettet giver det jer et ekstra redskab til at understøtte kommunikationen i hverdagen. I vil opdage, at de visuelle tegn gør sproget mere tydeligt, og blandt andet nedsætter talestrømmens tempo.

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser/lege som er med til, at i får øvet jer i tegnene. I føler jer sikker inden vi siger på gensyn til næste gang. Kurset foregår i en let stemning med masser af smil og latter - vi øver os sammen.

Kontakt mig gerne for et uforpligtigende tilbud.


 

 

Jeg kan kontaktes ganske uforpligtigende på 29293096 eller på marianne.meldgard@gmail.com
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk