Mariannes sprog og tale

Alle børn har ret til et sprog

Feuerstein og kognitionsarbejde

Eventyr i skoven

Lærings-situationer

Profil

Mit navn er Marianne Meldgård. Jeg arbejder som talepædagog/kommunikationsvejleder i eget hjem. Derudover har jeg samme funktion på en specialskole her i nærmiljøet. ( 7300 Jelling ).  Jeg har arbejdet i specialskolen de sidste 25 år. Jeg brænder stadig for de børn og deres familier, som har særlige udfordringer og jeg er villig til at gøre en ekstra indsats for dem.

Jeg har specialiceret mig i verbal dyspraksi, fonologi, sprogforståelse, tegn til tale, arbejdshukommelse via Feuerstein, og skolestarts udfordringer mm. I januar 2019 startede jeg på den 3 årige vejlederuddannelse i  Karlstadmodellen. 

Jeg samarbejder med Gohar Nikoghosyan-Bossen i forhold til udredning af børn og unge med evt. verbal dyspraksi. I kan finde Gohar her: https://www.speakersclinic.dk/

Kendetegn ved dyspraksi kan I læse om her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-verbal-dyspraksi.

Derudover er jeg særlig optaget af, at det skal være sjovt samtidig med, at det er lærerigt at være til talepædagog. Vi leger og inddrager altid barnets interesser.

Jeg er motiveret for at arbejde med alle de forskellige børn som henvender sig med deres forældre, da mit ønske er, at alle børn får adgang til et sprog. Da vi via sprog har mulighed for, at være en del af verden og forandre verden.


Ydelser

Jeg kan hjælpe jer, hvis jeres barn har udfordringer i forhold til:

Pragmatikken

Pragmatik handler om brugen af sproget i et socialt samspil. Hvordan bruger barnet sit sprog i det sociale samspil med andre? Lader det sig påvirke og påvirker det andre? Det er derfor vigtigt, at barnet får erfaring med verden og den sociale arene, for at blive dygtig til at anvende sit sprog og udvikle identitet.

Børn med pragmatiske vanskeligheder kan have symptomer som:


  • Barnet udviser ekkolali.
  • Barnet foretager umotiveret emneskift.
  • Barnet vil ofte ikke svare.
  • Der mangler en råd tråd i samtalen.
  • Bryder samtaleregler - samtalestrukturen (din tur - min tur).
  • Barnet giver for lidt eller for omstændige informationer.
  • Barnets udvikling af de pragmatiske aspekter handler blandt andet om, at barnet lære at udtrykke en intention igennem sproglige handlinger.

De pragmatiske vanskeligheder har derfor stor indvirkning på barnets kommunikation til sin omverden. Det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt arbejder med disse vanskeligheder, så barnet ikke oplever at mislykkedes i sin relation med andre børn og voksne.

50 min. 500 kroner.

 

Fonologi

Jeg arbejder eller lad os sige leger med børn, som har svært ved at udtale lydene korrekt. Det kan evt. være at dit barn bytter om på lyde som /s/ og /d/ så sut bliver til dut. eller /k/ og /t/ så ko bliver til to. Det kan også være enkelt fonemer, som er svære at udtale. Det er min erfaring, at de børn som har udfordringer på dette felt, har stor glæde af, at få det leget ind inden udfordringerne bliver for uoverskuelige, så det hæmmer et barns udtryk. En talepædagog kan komme med nye indgange, som man som forældre naturligt ikke lige har opdaget.. 

50 min. 500 kroner.

 

Ordforråd

Benytter dit barn mere simple ord end sine jævnaldrende, og har svært ved at oprette en korret sætning? Det kan jeg hjælpe med, og det er en god ide inden skolestart. Det er vigtigt med et detaljeret ordforråd, for at blive forstået og selv give udtryk for det, som foregår i ens følelsesliv. Når vi taler om at udvide et barns orforråd handler det også om at forså ordet, dele det ind i kategorier og forstå anvendelsen af et ord.

50 min. 500 kroner.

 

Tegn til tale

Ønsker i som familie, vuggestue, børnehave eller institution at få et intensivt kursus i tegn til tale, så møder jeg meget gerne op med et oplæg, øvelser og materialer som i kan beholde.

For en aften for en gruppe 3000 kr.

 

Arbejdshukommelse/Feuerstein

Via spil, lege, blyant/papir opgaver og praktiske opgaver i omverdenen mediere jeg, og får barnet/den unge til at anvende nye strategier, så hverdagen bliver meget lettere. Det kan stamme fra lavt selvværd, adoption, indlæring eller andet, som gør den alm. hverdag udfordrende. Jeg kan være med til at facilitere nye strategier, så social omgang, indlæring, rum/retning mm. lettere med tiden.

50 min. 500 kroner.

 

Børn med flere sprog eller børn der endnu ikke taler dansk

Jeg har erfaring med dette område -  børn/unge og deres forældre. Hvordan ser vi flersproget børns kompetencer som en styrke?,  og hvordan anvender vi styrken til at lære det danske sprog? Kontakt mig hvis I gerne vil høre mere om dette - ganske uforpligtigende.

Hvis vi indgår et samarbejde er prisen for 5o min. 500 kr.

 

Skoleparat

Her er  mulighed for at få individuel undervisning for dit barn,som skal være skoleparat. Det vil være i et varmt og anderkendende miljø. Her vil være fokus på fleksibilitet, bogstaver, tal, opmærksomhed og fokusering. I vil selvfølgelig få lege, spil mm. med hjem imellem timerne.

50 min. 500 kroner.

 

Verbal Dyspraksi

Jeg samarbejder med Gohar omkring udredning af Verval dyspraksi. Mit arbejde som består af læsning af barnets historie, test, analyse af test og skriftlig rapport til Gohar koster 5000 kroner. Derudover står jeg tilrådighed til afklarende spørgsmål i forhold til den skriftlige rapport.

Undervisning af børn/unge med verbal dyspraksi

Hvis familien/netværket bor langt væk fra mig vælger man ofte med succes modellen, hvor familien/netværket står for træningen og talepædagogen har den røde tråd i træningen. Det vil sige,  at jeg laver detaljeret planer, materialer og står tilrådelighed med vejledning hele måneden. Derudover er der overlevering af planen samt træning 1 gang om måneden i 1,5 time . Denne form koster 2000 i måneden.

Man kan også vælge at komme 50 min. 1 gang i ugen eller hver 14 dag dette koster 500 for 50 min. Her er dog ingen skriftlig plan eller materialer i samme mængde.

 

Test

Der vil være mulighed for fonologiske og sprogforståelsestest. Hver test med rapport og evaluering koster. 3000 kroner.

 

Sparring/vejledning

Ønsker du anonym sparring/vejledning som forældre, pædagog, lærer, logopæd eller lignende, så kontakt mig og booke en tid til dette. 

Kort lektion på  60 min. 600 kr
Lang lektion på 90 min. 900 kr

Jeg kan kontaktes ganske uforpligtigende på 29293096 eller på marianne.meldgard@gmail.com
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk