Mariannes sprog og tale

Alle børn har ret til et sprog

Feuerstein og kognitionsarbejde

Eventyr i skoven

Lærings-situationer

Profil

Mit navn er Marianne Meldgård. De sidste 26 år har jeg arbejdet indenfor specialskolen, hvor jeg blandt andet har timer som talepædagog. Derudover har jeg min private praksis i eget hjem.

Jeg brænder for de børn og deres familier, som har særlige udfordringer og jeg er villig til at gøre en ekstra indsats for dem.

Jeg har specialiceret mig i verbal dyspraksi, fonologi, sprogforståelse, tegn til tale, arbejdshukommelse via Feuerstein, og skolestarts udfordringer mm. 

Jeg samarbejder med Gohar Nikoghosyan-Bossen i forhold til udredning af børn og unge med evt. verbal dyspraksi. I kan finde Gohar her: https://www.speakersclinic.dk/

Kendetegn ved dyspraksi kan I læse om her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-verbal-dyspraksi.

Derudover er jeg særlig optaget af, at det skal være sjovt samtidig med, at det er lærerigt at være til talepædagog. Vi leger og inddrager altid barnets interesser.

Jeg er motiveret for at arbejde med alle de forskellige børn som henvender sig med deres forældre, da mit ønske er, at alle børn får adgang til et sprog. Da vi via sprog har mulighed for, at være en del af verden og forandre verden.


Ydelser

På nuværende tidspunkt er de familier som kommer i min praksis en del af sprogtræningen. Det vil sige, at jeg laver de overordnede og faglige målbeskrivelser, materialer og sammen træner vi  dit barn. Jeg tager blandt andet mit faglige afsæt i karlstadmodellen. 

De sproglige udfordringer kan handle om:

Pragmatikken

Pragmatik handler om brugen af sproget i et socialt samspil. Hvordan bruger barnet sit sprog i det sociale samspil med andre? Lader det sig påvirke og påvirker det andre? Det er derfor vigtigt, at barnet får erfaring med verden og den sociale arene, for at blive dygtig til at anvende sit sprog og udvikle identitet.

Børn med pragmatiske vanskeligheder kan have symptomer som:


  • Barnet udviser ekkolali.
  • Barnet foretager umotiveret emneskift.
  • Barnet vil ofte ikke svare.
  • Der mangler en råd tråd i samtalen.
  • Bryder samtaleregler - samtalestrukturen (din tur - min tur).
  • Barnet giver for lidt eller for omstændige informationer.
  • Barnets udvikling af de pragmatiske aspekter handler blandt andet om, at barnet lære at udtrykke en intention igennem sproglige handlinger.

De pragmatiske vanskeligheder har derfor stor indvirkning på barnets kommunikation til sin omverden. Det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt arbejder med disse vanskeligheder, så barnet ikke oplever at mislykkedes i sin relation med andre børn og voksne.

 

Fonologi

Jeg arbejder eller lad os sige leger med børn, som har svært ved at udtale lydene korrekt. Det kan evt. være at dit barn bytter om på lyde som /t/ og /d/ så sut bliver til dut. eller /k/ og /t/ så ko bliver til to. Det kan også være enkelt fonemer, som er svære at udtale. Det er min erfaring, at de børn som har udfordringer på dette felt, har stor glæde af, at få det leget ind inden udfordringerne bliver for uoverskuelige, så det hæmmer et barns udtryk. En talepædagog kan komme med nye indgange, som man som forældre naturligt ikke lige har opdaget.. 

 

Ordforråd

Benytter dit barn mere simple ord end sine jævnaldrende, og har svært ved at oprette en korret sætning? Det kan jeg hjælpe med, og det er en god ide inden skolestart. Det er vigtigt med et detaljeret ordforråd, for at blive forstået og selv give udtryk for det, som foregår i ens følelsesliv. Når vi taler om at udvide et barns orforråd handler det også om at forså ordet, dele det ind i kategorier og forstå anvendelsen af et ord.

 

Arbejdshukommelse/Feuerstein

Via spil, lege, blyant/papir opgaver og praktiske opgaver i omverdenen mediere jeg, og får barnet/den unge til at anvende nye strategier, så hverdagen bliver meget lettere. Det kan stamme fra lavt selvværd, adoption, indlæring eller andet, som gør den alm. hverdag udfordrende. Jeg kan være med til at facilitere nye strategier, så social omgang, indlæring, rum/retning mm. lettere med tiden.

 

Børn med flere sprog eller børn der endnu ikke taler dansk

Jeg har erfaring med dette område -  børn/unge og deres forældre. Hvordan ser vi flersproget børns kompetencer som en styrke?,  og hvordan anvender vi styrken til at lære det danske sprog? Kontakt mig hvis I gerne vil høre mere om dette - ganske uforpligtigende.

 

Skoleparat

Her er  mulighed for at få individuel undervisning for dit barn,som skal være skoleparat. Det vil være i et varmt og anderkendende miljø. Her vil være fokus på fleksibilitet, bogstaver, tal, opmærksomhed og fokusering. I vil selvfølgelig få lege, spil mm. med hjem imellem timerne.

 

Verbal Dyspraksi

Jeg samarbejder med Gohar omkring udredning af Verval dyspraksi. Mit arbejde som består af læsning af barnets historie, test, analyse af test og skriftlig rapport til Gohar koster 5000 kroner. Derudover står jeg tilrådighed til afklarende spørgsmål i forhold til den skriftlige rapport.

Undervisning af børn/unge med verbal dyspraksi

Hvis familien/netværket bor langt væk fra mig vælger man ofte med succes modellen, hvor familien/netværket står for træningen og talepædagogen har den røde tråd i træningen. Det vil sige,  at jeg laver detaljeret planer, materialer og står tilrådelighed med vejledning hele måneden. Derudover er der overlevering af planen samt træning 1 gang om måneden i 1,5 time . Denne form koster 2000 i måneden. ( plus moms)

.

Test

Der vil være mulighed for fonologiske og sprogforståelsestest. Hver test med rapport og evaluering koster. 3000 kroner.

 

Sparring/vejledning

Ønsker du anonym sparring/vejledning som forældre, pædagog, lærer, logopæd eller lignende, så kontakt mig og booke en tid til dette. 

Kort lektion på  60 min. 600 kr ( plus moms)
Lang lektion på 90 min. 900 kr ( plus moms)

Jeg kan kontaktes ganske uforpligtigende på 29293096 eller på marianne.meldgard@gmail.com
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk